Foreningen NORDEN i Danmark arbejder for øget samarbejde i Norden. Derfor sætter vi  fokus på sprog, kultur, historie og samfundsliv i de nordiske lande.

Som medlem af Foreningen NORDEN får du:

  • Tilbud om deltagelse i nordiske arrangementer, kurser og konferencer.
  • Magasinet Norden Nu fire gange årligt.
  • Foreningen NORDENs Rejsekatalog (udkommer i januar).
  • Chancen for at møde nye mennesker, der også interesserer sig for det nordiske!

Bliv medlem og støt det nordiske samarbejde.

SE UNDER PUNKTET PROGRAM ØVERST TIL HØJRE FOR AT SE VORT PROGRAM I 2023-24. De sidste nyhedsbreve kan ligeledes findes øverst til højre under punktet Nyhedsbreve.